Opdrachten lijken vaak lastig of onuitvoerbaar. Door het opdelen in deelproblemen komt de oplossing binnen handbereik. We helpen u graag hoe klein of groot uw probleem ook is.

© DWS 2006 - 2022

Over Direct Web Solutions

Wie we zijn, wat we doen

Direct Web Solutions is een IT-bedrijf gevestigd in het mooie zuiden van Nederland. Geleid door ing. T. Boormans worden verschillende activiteiten ontplooid met een diepgaande technische focus. Activiteiten die ontplooid worden zijn het ontwikkelen van software inclusief alle onderliggende processen (van a tot z), het bieden van managementdiensten en het bieden van strategisch advies. Doordat we al 15 jaar technische startups realiseren met alle ins en outs hebben we een solide aanpak ontwikkeld die ook u helpt bij de groeispurt van uw onderneming.

Softwareontwikkeling: van a tot z

We zijn meester in het inrichten van technische werkprocessen. Een werkproces begint of eindigt niet bij een werkstation met de juiste software. Het gaat om de aanpak en communicatie die daarbij gehanteerd wordt en de manier waarop de aaneenschakeling van processen wordt ingericht. Pas als alles optimaal aaneengeschakeld is zal het ontwikkelproces werken en tevreden stakeholders hebben.

In onze dienstverlening doen we er alles aan om de processen in orde te hebben. We reflecteren regelmatig en nemen pragmatische keuzes om zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. De verschillende subprocessen van onze softwareontwikkeling omvatten:

  • Functioneel beheer: het logisch uitwerken van uw functionele wensen en het beheer daarvan
  • Technisch design: het maken van een bouwplan
  • Implementatie: het schrijven van de code, implementatie van frameworks en API-koppelingen
  • Testfase: wij streven in ieder project naar een bugvrije eerste oplevering!
  • Quality control: als de kwaliteit niet klopt komt het de fabriek niet uit en gaat het terug naar één van de bovenstaande proceseigenaren.

Doordat we zo hard hameren op kwaliteit groeit de kennis en ervaring van onze werklieden met de dag. Dat zorgt voor fijne onderlinge relaties en versterkt de relatie met onze klanten. We werken met zowel SCRUM (u als product owner, wij als SCRUM-master) maar ook met traditionele ontwikkelmethoden. Wij adviseren, u kiest!

SCRUM

Daar waar SCRUM als de heilige graal van de softwareontwikkeling de hemel wordt ingeprezen door iedere opdrachtgever en investeerder zijn wij anderzins van mening. Iedere organisatie en ieder team hebben hun eigen karakteristieken. De selectie van de softwareontwikkelingsmethode moet vooral toegespitst zijn de bedrijfsvisie en de betrokkenheid van uw stakeholders.

Wilt u een eerlijk advies toegespitst op uw organisatie? Dan komen we graag een keer op de koffie!

Strategische dienstverlening

Naast deze operationele diensten verlenen we ook tactische en strategische dienstverlening door het adviseren van (snel)groeiende bedrijven inzake hun processen, flows en de manier waarop het management omgaat met zaken van alledag én die in hun businessplan staan. We kennen de slagen van de zweep. Met 15 jaar kennis en ervaring in het bouwen van technische startups en het uitbaten daarvan hebben we een rugzak vol handvatten om bedrijven efficienter in te richten en afdelingen beter met elkaar te laten communiceren.

Door middel van een pragmatische aanpak wordt sneller resultaat behaald. Met de kennis die wij inbrengen in uw bedrijf worden keuzes sneller gemaakt en bespaart u een hoop geld aan het inwerken en uitzoeken van nieuwe manieren die u alleen maar overhead zullen kosten. Verloren tijd en verloren geld. Biedt u zelf comfort tijdens uw groeispurt!

Certificeringstrajecten zoals PCI-DSS

Direct Web Solutions is anders dan alle anderen. Wij streven naar succes. Naar uiterste perfectie, echter middels een pragmatische aanpak om niet onnodig geld te verspillen aan oponthoudt. En dat is precies de middenmoot die u zoekt: wél de deliverables maar zonder ellenlange trajecten.

Als één van de weinigen in Nederland is ons bedrijf gecertificeerd voor de PCI-DSS compliancy. Deze certificering is met name ontwikkeld voor en door de creditcardmaatschappijen voor het veilig werken en verwerken van creditcarddata. Deze regulering is erg strikt. Dit is ook vanzelfsprekend aangezien creditcarddata misschien wel de meest kwetsbare data op aarde is. De zeer strikte normen die gesteld worden voor het werken met deze data, maar destemeer aan de ontwikkeling van zulke systemen leent zich perfect voor gebruik in andere sectoren en voor andere doeleinden.

Wij zijn PCI-DSS gecertificeerd. Ons hele ontwikkeltraject is door een duo van twee separate auditors geaudit op alle softwarematige, hardwarematige en procesmatige factoren die kunnen leiden tot data-loss, datalekken en gewilde en ongewilde wijzigingen. Er wordt gewerkt middels het vier-ogen-principe waarmee wij ons confirmeren aan (met de auditors overeengekomen) manier van werken zoals dat conform aan de regulering van PCI-DSS is. Al sinds de eerste audit slagen wij met vlag en wimpel voor deze certificering!

De kracht van het bedrijf

De kracht van DWS ligt in de combinatie van het sterk zijn in technische ontwikkeling gecombineerd met een sociale twist. Technisch is ons bedrijf erg breed en diepgaand georiënteerd op vele verschillende vlakken. Normaal bent u gewend van zulke bedrijven dat de communicatie slecht is, of afspraken lastig nagekomen worden. Ons bedrijf wijkt daarvan af door altijd alles zo conceptueel mogelijk te beschrijven waardoor u kunt meedenken binnen het project, in plaats van langs de kantlijn het verhaal van de ontwikkelaar aan te moeten horen. Ook denken we direct commercieel mee over ieder project en idee. Als we kansen zien maken we die kenbaar, als we risico's zien ook. We geven adviezen over hoe u meer kunt verdienen met uw nieuwe project, maar zeggen het ook eerlijk als we er geen brood in zien. Lekker eerlijk, dat werkt wel zo prettig.

Op zoek naar toegevoegde waarde

Binnen ieder project gaan we altijd op zoek naar toegevoegde waarde. U wilt bijvoorbeeld Social Media implementeren, maar waarom? Omdat de rest het ook doet of omdat u een specifiek doel nastreeft? En waarom wilt u uw hele orderstraat automatiseren als u slechts tientallen orders per maand heeft? Wellicht is het handmatig afhandelen veel goedkoper dan de complete automatisering ervan. Het zijn maar enkele van de voorbeelden die dagelijks aan de orde komen. Ieder project bevat quick-wins en longterm-wins. Wij zoeken ze en implementeren ze. Wel zo gemakkelijk.

Meer informatie

Direct Web Solutions B.V.
Wim Duisenbergplantsoen 31
6221SE Maastricht

T:  +31 043-7113722
E: